Vitale organisatie

Vitale organisatie

Vitaliteit is cruciaal. We willen het allemaal zijn en blijven. Tot in lengte van jaren. Ook organisaties hebben een groot belang dat medewerkers vitaal zijn en blijven. Vitale medewerkers zitten goed in hun vel, hebben plezier in hun werk, gedragen zich socialer en presteren beter. Ongeveer de helft van alle werknemers in Nederland (bron: Arbobalans 2018 TNO) is niet (geheel) tevreden met hun huidige werk. Het gevolg is zichtbaar in toenemend verzuim en inmiddels 16 % burn-out gevallen per jaar!!! Dat moet anders. Onze aanpak helpt je opnieuw vitaal te worden en te blijven:

Nulmeting

Rapportage

Aanpak

Borging

 • Objectieve valide (TNO-NEN) methode
 • Interviews met stakeholders
 • Zicht op ‘diepere’ lagen
 
 • Duiden onderzoeksgegevens
 • Indien nodig aanvullend onderzoek doen
 • Rapportage met aanbevelingen uitbrengen
 • Commitment met de opdrachtgever
 • Prioriteiten stellen
 • Samenhang aanbrengen
 • Quick wins benutten
 • Acties bedenken en uitzetten
 • Het gehele traject managen
 •  Indicatoren gebruiken
 • Weten waaraan je kunt merken dat het goed gaat
 • De faciliterende rol van het management

Voor een indicatie over hoe het er voor staat met de vitaliteit in je eigen organisatie hebben we een quick scan gemaakt. Het invullen hiervan duurt misschien twee minuten. De uitkomst geeft een indruk van mogelijkheden om winst te boeken op het gebied van vitaliteit.

Klik op de button om naar de Quick scan te gaan.

We werken massaal thuis. En we ervaren dat dit voor- en nadelen geeft. Niet iedereen beschikt over ideale werkomstandigheden, of kan de goede routine of structuur vinden. 
Maar we merken ook dat er kansen zijn die we straks, als alles weer ‘normaal’ is, wellicht in de dagelijkse manier van werken willen integreren. Dat moet dan wel goed gebeuren! 

Met dit onderzoek krijgen we (ervarings)data die helpen om: 1. Eventuele acute problemen zichtbaar te maken en op te lossen en 2. Om ‘regulier thuiswerken’ structureel goed te organiseren.

Dit onderzoek geeft houvast aan een goede organisatie dat uw medewerkers en dus uw organisatie vitaal maakt en houdt.