Training Projectmanagement

Leidinggeven aan projectteams.

Projectteams bestaan uit leden met specialismen die precies passen op het vraagstuk waarvoor het team is opgericht. Zij hebben met elkaar tot taak dit vraagstuk in korte tijd met een beperkt budget tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat te brengen. 

Kenmerkend voor een projectteam zijn o.a. het tijdelijke karakter, de diversiteit aan disciplines, het unieke karakter en de complexiteit van het vraagstuk, het beperkte budget en tijd. 

Van de projectleider vraagt dit het vermogen snel van deze groep specialisten een efficiënt werkend team te maken, gestructureerd te werken onder tijdsdruk en goede omgang in een speelveld met hoge eisen en soms tegengestelde belangen. Dat vraagt excellente vaardigheden op de methodische aspecten (Het-kant), uitmuntende leidinggevende vaardigheden (Ik-kant), goede samenwerking (Wij-kant) en effectief omgevingsbeheer (Zij-kant).

In deze training krijgen deelnemers de basisprincipes aangereikt op de ‘Het-kant’. Zij leren de bewezen en effectieve methodiek van gefaseerd werken op goede wijze toe te passen. Bovendien krijgen de deelnemers handvatten om hun leiderschapsrol effectief op te pakken en hoe de samenwerking met het team te bevorderen. (In een vervolgtraining verdiepen we op deze ‘Ik’ en ‘Wij’ aspecten die daarin veel uitgebreider aan bod komen.)

Wat gaat er mis?

 • Mensen werken langs elkaar heen,
 • We zitten niet op één lijn,
 • We vergeten soms belangrijke dingen,
 • Planningen halen we niet,
 • Projectleden zijn niet betrokken,
 • Opdrachtgevers zijn onduidelijk,
 • De samenhang ontbreekt,
 • Risico’s nemen toe,
 • Etc. 

           Is dit bij jou ook realiteit?

Na deze training is dat verleden tijd!

Ik heb het zelf ook vaak genoeg ervaren...

Als beginnend projectleider probeerde ik alles zelf te doen. ‘Dan ging het tenminste goed en snel!’ Het was de grootste valkuil waarin ik stapte. Inmiddels weet ik beter. Het gaat om leiderschap en teamwerk! De teamleden moeten het doen. Zij zijn deskundig. 

De deskundigheid van de projectleider schuilt vooral in een mix van o.a. visie, faciliteren, organiseren, motiveren en het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Met plezier samenwerken leidt tot grote resultaten.

Ik help jou in deze praktische training vaardig te worden in effectief projectmatig werken. Ik heb dat inmiddels in meer dan 100 organisaties naar volle tevredenheid mogen ervaren.

De training bestaat uit drie dagen met tussentijdse opdrachten. Je gaat aan de slag met je eigen project.

 • Drie dagen (of anders in overleg) een super-actieve, onderhoudende en stimulerende training.

 • Maatwerk qua inhoud en vorm, precies afgestemd op uw vraag en ondersteunend aan de ontwikkeling van uw organisatie. 

 • Mijn boek ‘Projectmatig werken, een praktische aanpak’ voor iedere deelnemer.
 • Persoonlijke begeleiding op maat t.b.v. het eigen project.

 • Aanbevelingen voor het verbeteren van de organisatorische context om de implementatie van projectmatig werken te bevorderen.

 • Coaching achteraf voor een perfecte implementatie en verankering.

Voor extra informatie, overleg, of aanmelden kunt u contact opnemen met,
of een Whatsapp-bericht sturen naar:
06 - 4426 4418 (Jan Boekestijn)

Onderwerpen training projectmanagement

Inleiding ‘Projectmatig Werken’

 • Plaats en positie
 • Definitie
 • Relatie staande organisatie
 • Partijen: opdrachtgever, projectleider, projectgroepleden, stuurgroep
 • Cultuur van projectorganisatie
 • Fasering
 • Beheersfactoren

Operationele uitwerking

Initiatieffase

 • Probleemdefiniëring
 • Onderzoeksmethoden

Positie projectleider in relatie tot opdrachtgever

Communicatieve aspecten

Definitiefase

 • Formuleren doelstelling
 • SMART-criteria
 • Uniformiteit

Commitment aan doel: beeldvorming synchroniseren.

Ontwerpfase

 • Van doel naar actie
 • Doel-middelen hiërarchie
 • Beheersfactoren (GOKIT)
 • Realistisch plannen en sturen
 • Thema: culturele aspect: succesvol werken volgens afspraken
 • Beslisdocumenten
 • Besluitvorming
 • Onderhandelen
 • Randvoorwaarden voor succesvol projectmatig werken
  • Binnen de projectgroep
  • In relatie tot omgeving

Voorbereidingsfase

 • Denken omzetten in doen
 • Randvoorwaarden instellen
 • Condities voor succes regelen

Realisatiefase

 • Beheersen, beheren en sturen
 • Gebruik kengetallen (GOKIT) als indicator
 • Demo MS-project als middel om te beheersen in realisatiefase.
 • Delegeren en verantwoorden

Nazorgfase

 • Financiële verantwoording in relatie tot resultaat
 • Formuleren aanbevelingen
 • Overdracht naar staande organisatie
 • Ontbinden projectgroep