Training Procesmanagement

Alles verloopt volgens processen

Of je nu gaat koffiezetten, eten koken, online bestellingen doet, alles verloopt procesmatig. Logische opeenvolgende stappen die tot een resultaat leiden. Vaak staan we er niet bij stil, maar ieder proces brengt kosten met zich mee. Tijd die we er in steken, materiaal dat nodig is, we gebruiken soms apparatuur, etc. In een privésituatie is dat allemaal niet zo spannend. 

Bij organisaties is optimalisatie van processen super belangrijk. Organisaties streven naar een hoog rendement: lage (proces) kosten gecombineerd met een hoge opbrengst. Vooral wanneer er sprake is van grote aantallen heeft een klein verschil al grote gevolgen. 

In organisaties gaat het niet alleen om grote aantallen, maar ook om de complexiteit. Wie doet wat waar wanneer en in welke tijd? En hoe beheers je de kwaliteit? In veel gevallen zijn procesbeschrijvingen vereist voor het behalen van bepaalde certificaten, of om aan eisen van afnemers te voldoen, of aan wetgeving….

Veel en goede redenen om kritisch te zijn op de processen en die voortdurend te verbeteren.

Medewerkers werken ín processen, managers werken áán processen.

Om de productie op gang te brengen en te houden doen medewerkers volgens de processen hun werk. Zij werken ‘in’ de processen en hebben vaak feilloos door als er iets mis gaat. Zij missen echter de bevoegdheid (en/of het vermogen) om de processen aan te passen om het falen op te heffen. Die bevoegdheid ligt bij de managers. Zij werken ‘aan’ de processen en kunnen verbeteringen doorvoeren. Het is dus cruciaal dat medewerkers die ‘in’ de processen werken hun ervaringen kunnen delen met de managers die ‘aan’ de processen werken. Zodat ze samen het optimum kunnen vinden.

Veranderende omstandigheden vragen voortdurend aandacht voor het verbeteren van processen.

Processen veranderen betekent dat mensen moeten veranderen...

Efficiënte en ervaren medewerkers draaien op routine. Onbewust gaat het werk goed!

Wanneer processen veranderen, doorbreek je deze routine. Dat betekent dat bij procesmanagement er altijd aandacht moet zijn voor de medewerker. Procesmanagement is dan ook altijd een vorm van verandermanagement. Dat vraagt om goede sociale vaardigheden en een juiste verankering in de organisatie.

Ik help deelnemers in deze praktische training vaardig te worden in effectief procesmanagement. Zij passen direct de verworven inzichten toe in de eigen organisatie.

De training bestaat uit drie dagen met tussentijdse opdrachten, gekoppeld aan een eigen casus

 • Drie dagen (of anders in overleg) een super-actieve, onderhoudende en stimulerende training.

 • Maatwerk qua inhoud en vorm, precies afgestemd op uw vraag en ondersteunend aan de ontwikkeling van uw organisatie.

 • Het boek ‘Procesmanagement in de praktijk’ van Hugo Hendriks voor iedere deelnemer.
 • Persoonlijke begeleiding op maat t.b.v. het eigen proces.

 • Aanbevelingen voor het verbeteren van de organisatorische context om de implementatie van procesmanagement te bevorderen.

 • Coaching achteraf voor een perfecte implementatie en verankering.

Voor extra informatie, overleg, of aanmelden kunt u contact opnemen met,
of een Whatsapp-bericht sturen naar:
06 - 4426 4418 (Jan Boekestijn)

Onderwerpen training procesmanagement

 • Wat is een proces
 • Hoe processen beschrijven
 • Kenmerken van processen
 • Werken ‘in’ en ‘aan’ processen
 • Betrekken medewerkers bij procesverbetering; samenwerkingsvaardigheden
 • Relatie kwaliteitsmanagement en kwaliteitssystemen
 • Relatie met volwassenheid organisatie
 • Processen in de context van gehele organisatie
 • Processen beschrijven aan de hand van mogelijke formats
 • Sturen met processen (o.a. doelen SMART, indicatoren, Sand cone)
 • Processen analyseren
 • Stappenplan procesaudit
 • Bespreken enkele analysetechnieken (o.a. visgraat, Pareto, spreidingsdiagram)
 • Verdiepen op analysetechnieken, opsporen van verspilling
 • Risicoanalyse maken (FMEA)
 • Verbeteren of innoveren
 • Borgen van procesverbeteringen in organisatie; creëren van draagvlak
 • Behandelen ‘mensaspect’ bij procesverbetering
 • Verandermanagement
 • Ontwikkelen van kwaliteitshouding
 • Effectief implementeren procesverbeteringen; actieplan en sturing op resultaat