Symion MD programma

Symion MD programma

Ontwikkelen is noodzakelijk

Organisaties ontwikkelen zich zo snel als de mensen in die organisaties zich ontwikkelen. Het ontwikkelen van je zelf en je medewerkers is een cruciale voorwaarde voor toekomstig succes. Dit houdt nooit op, de wereld om ons heen verandert voortdurend. Dit vraagt voortdurend onderhoud waarin het mogelijk is bewust keuzes te maken over snelheid en richting.

Onderzoek

Vaststellen

Organiseren

Uitvoeren

Onderzoek

·      Aanleiding en context

·      Scan beschikbare en noodzakelijke competenties

·      Vaststellen en verifiëren traject en inhoud

·      Aanbrengen samenhang en integratie inhoud en werkvormen

Vaststellen

·      Prioritering doelgroepen

·      Formuleren SMART doelen

·      Bepalen inhoud en diepgang

·      Bepalen vormen

·      Bepalen tempo

·      Aanbrengen samenhang en integratie inhoud en werkvormen

Organiseren

·      Regelen locatie en voorzieningen

·      Communiceren en verwachtingen management

·      Bepalen rollen in gehele proces intern en extern

·     Projectstructuur inrichten

·      Vaststellen periodisering en evaluatiemomenten

·      Rapportage momenten en -inhoud vaststellen

Uitvoeren

·      Specialisten inschakelen

·      E-learning modules klaarzetten

·     Groepstrainingsmomenten plannen en uitvoeren

·      Coaching plannen en uitvoeren

·     Voorwaardenscheppende maatregelen treffen

·      Evalueren na ieder blok en vaststellen volgende blok op maat