Alleen ben je sneller, samen kom je verder

voorkomt verspilling!

Meerdere onderzoeken wijzen uit dat een van de grootste verspillingen in organisaties wordt veroorzaakt door ‘slecht samenwerken’.

Dit is hét grote dilemma van veel organisaties: samenwerken is immers noodzaak, maar het gaat niet vanzelf goed.

Wij, als coöperatie, hebben zelf ervaren hoe belangrijk het is om goed samen te werken. En ook wij hebben gemerkt dat goed samenwerken nogal wat vraagt van iedereen in onze organisatie. Dat we nog beter taken verdelen, afspraken nakomen, processen volgen…… , dat we beter gebruik maken van de talenten en expertise van onze leden. Iedere keer dat we dat vergeten, verspillen we tijd en geld.

Organisaties zijn samenwerkingsverbanden! Mensen organiseren met elkaar de mogelijkheid resultaten voort te brengen. Alleen door samen te werken lukt dat. 
Het is dan wel nodig iedereen zo goed mogelijk in te zetten. Dat ieders kwaliteiten zo goed mogelijk tot hun recht komen en er een maximale opbrengst ontstaat. En dat in de afstemming op elkaar (werkafspraken en processen) die onderlinge kwaliteiten elkaar aanvullen en versterken. Dan voegen de mensen waarde toe.

 

Leer ook van onze ervaringen

Wat wij hebben geleerd is ook voor u van belang. We hebben onze ervaringen op het gebied van samenwerken, samen ondernemen en samen ontwikkelen uitgewerkt. U kunt ze bekijken wanneer u hieronder uw e-mailadres invult.