(Project)leiderschap

Ware leiders tonen zich in crisistijd! Als het er echt op aan komt, wordt duidelijk of leiders opgewassen zijn voor hun taak. Er zijn veel onzekerheden, grote belangen en verantwoordelijkheden, de roep om duidelijkheid, het niet terug kunnen vallen op eerdere ervaringen en dus een groot afbreukrisico. Veel leiders gaan kopje onder, die verdrinken als er niet snel ondersteuning komt.

Niemand die met zekerheid kan zeggen waar het heen gaat. Dat vraagt om goed leiderschap. Om keuzes maken en knopen doorhakken. Groot gevaar is dat je als leider vindt dat je het alleen moet doen. Uit onderzoeken blijkt dat beslissingen in een groep altijd beter zijn dan beslissingen die solo genomen zijn.

Managen of leiden

Managers zijn goed in het regelen dat doelen worden gehaald. Dat de mensen en middelen zo efficiënt worden ingezet, dat een hoog rendement ontstaat gecombineerd met een resultaat met hoge kwaliteit. ‘Zij krijgen dingen voor elkaar.’ Maar welke dingen dat dan zijn is de vraag, juist in deze onzekere periode. Dat vraagt leiderschap, of ondernemerschap. Op basis van een visie en een goede oriëntatie op de gebeurtenissen in de omgeving en met de nodige dosis lef hakken zij de knoop door: we gaan die koers varen. Vervolgens gaat de leider regelen dat het gebeurt, managen.

Projecten

Bij projecten gebeurt in het klein wat ons nu in het groot massaal overkomt. Immers, bij onzekere situaties gaan we improviseren. Je probeert wat uit om te ontdekken wat wel en niet werkt. Dat kost veel tijd en geld. Een projectaanpak zorgt ervoor dat je wel methodisch te werk gaat en dus niet te veel kosten maakt en toch in staat bent te improviseren, nieuwe wegen te vinden. Het is als het ware een geroutiniseerde manier van improviseren.

Zo werkt het Outbreak Management Team ook: gestructureerd overleggen over onzekerheden om zo efficiënt mogelijk de best mogelijke oplossing te bedenken en uit te voeren. Zonder zekerheden!

Dit werkt goed in situaties van waarin sprake is van onzekerheid, complexiteit, onbekendheid (de eerste keer meemaken). Waar routine of standaardoplossingen geen antwoord (meer) bieden.

Projectleider

Een goede projectleider zorgt voor een goed projectteam om hem of haar heen. Met daarin deskundigen die helpen goede (zo goed mogelijke) antwoorden te vinden op onbekende vraagstukken. Een team waarin de leden en de leider elkaar aanvullen en versterken. Om zo tot betere besluiten te komen. Dan moet wel alle aandacht gaan naar het onderwerp, het vraagstuk en de wil dit op te lossen. Dan moet de projectorganisatie staan als een huis.

Voor iedereen zijn de processen duidelijk en geaccepteerd en de leden van het team halen het beste in elkaar naar boven. Interne strijd, onduidelijkheid over de bedoeling, of gedoe over ‘regels’ maakt zo’n projectteam direct minder effectief.  Een goede projectleider is een kei in het snel werkend krijgen en houden van een projectteam. Hij/zij schept de juiste randvoorwaarden, regelt met de opdrachtgever en de omgeving (stakeholders) alle condities die nodig zijn om te excelleren. De projectleider switcht gemakkelijk tussen aansturen van het operationele projectteam, en het strategisch sparren met de opdrachtgever, tussen het beheersen van het proces en het onderhandelen over randvoorwaarden. En dat allemaal in een tijdelijke rol zonder hiërarchische bevoegdheden, met een tijdelijk, voor de gelegenheid samengesteld team in een (ongeduldige) omgeving die hoge eisen stelt aan een uiterst gewenst resultaat.

Dat vraagt nogal wat van de capaciteiten, of competenties van de projectleider. Gelukkig zijn die te leren. Net als zwemmen. In het begin ga je kopje onder, maar met de juiste technieken en wat ondersteuning zie je na enige oefening het drijfvermogen en de effectiviteit groeien.

Voor projectleiders (in spé), maar ook voor ervaren projectleiders is het goed die methodische kant tot routine te maken. Precies dat is wat projectleiders leren in een training projectleiderschap. Nu via een e-learning methode in combinatie met coaching op afstand of fysieke bijeenkomsten.

Deel dit met je vrienden

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Gerelateerde blogposts