Cyclus van ontwikkelen en leren

Cyclus van integraal personeelsbeleid

In iedere organisatie zijn medewerkers en hun leidinggevenden er op gericht zo goed mogelijk te presteren. Dat betekent dat klanten tevreden zijn, medewerkers het naar hun zin hebben en de rendementen hoog zijn.

Dat gaat niet vanzelf. Voortdurende bewegingen in de markt (vraag, aanbod, concurrentie) en in regelgeving vragen om aanpassingen binnen de organisatie. Dit onderhouden is een belangrijke taak voor managers. Hun stijl van leidinggeven en het in staat stellen van de ontwikkeling van medewerker bepalen het succes. De voortdurende aandacht die dit vraagt staat hieronder in een cyclus weergegeven.

Uitgangspunt bij deze cyclus is de opvatting dat een organisatie maximaal presteert en rendeert wanneer alle medewerkers precies op hun goede plek zitten. Dat is de plek, of functie, waar ze werk moeten doen dat ze graag willen en goed kunnen en waarin ze hun potentiële kwaliteiten voldoende kunnen ontwikkelen.

Goed leiderschap is cruciaal, evenals het blijven ontwikkelen van medewerkers. Wanneer leiders zich onvoldoende ontwikkelen heeft dat direct nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van medewerkers en daarmee voor de hele organisatie. Symion biedt ondersteuning op beide sporen, voor zowel managers als medewerkers in de vorm van:

  • MD-programma’s,
  • coaching,
  • advisering,
  • competentieontwikkeling,
  • trainingen.

Functieprofiel en -waardering

De basis voor o.a. de inrichting van de organisatie, waardering, taakuitoefening en persoonlijke ontwikkeling.

  • Is het functieprofiel nog actueel?
  • Staan alle kwalificaties en competenties er goed in?
  • Is de waardering nog marktconform?

De experts van Symion kunnen u helpen bij het opstellen van functieprofielen en -waardering. Zij werken o.a. met FUWASYS, FWG 3.0, Zuidema en andere systemen. Klik op onderstaande knop voor meer informatie.