Managen

In Nederlandse bedrijven barst het van de managers. We hebben ook de neiging dit woord te gebruiken voor allerlei rollen, ook voor die van niet leidinggevenden. Zoals bijvoorbeeld bij accountmanagers (verkopers, vroeger vertegenwoordigers). Ik richt me hier op de manager als leidinggevende. Degenen die een organisatie, divisie, afdeling, of team aanstuurt.
Het woord ‘managen’ komt van de stam (latijn) manus (= hand). In het Frans is dat ‘main’. Het beste Nederlandse woord is misschien wel ‘handelen’. We horen het ook in de uitdrukking ‘naar je hand zetten’, of in ‘manusje van alles’ (de ‘allround manager’). In feite komt het neer op het goed kunnen regelen, of organiseren. Resultaten op een effectieve en efficiënte manier bereiken.

Vakmanschap

Goed managen valt niet mee. Het is een echt vak. Managers die voor het eerst deze rol vervullen merken dat al vrij snel. Dat heeft ook te maken met de aanloop naar de rol van manager. Nog steeds zie ik in heel veel organisaties dat de beste vakman (of de oudste, of die met de meeste dienstjaren) tot manager wordt gepromoveerd. Want zo voelt dat, het is een stap vooruit. Probleem is dat deze vakmensen, hoe bekwaam ook, niet geschoold zijn in het managementvak. Natuurlijk, ze hebben hun hele leven voorbeelden om zich heen gezien. Hoe het niet moet en hoe het wel moet. Maar weten hoe iets moet en het zelf toepassen zijn twee verschillende dingen. Bovendien weten deze nieuwe managers niet alles. Ze hebben immers niet alles meegemaakt en zeker niet ‘eigen’ gemaakt. Hoewel je met gezond boerenverstand een eind komt is het toch belangrijk dat juist deze mensen zich goed kunnen voorbereiden op hun rol. Het gedrag van managers heeft direct invloed op alle medewerkers die ze aansturen. Wanneer zij steken laten vallen gaat dat direct ten koste van de effectiviteit en/of efficiëntie. Managers bepalen de sfeer en creëren de randvoorwaarden voor succesvol werken. Zij zorgen voor het plezier in het werk en geven medewerkers het gevoel dat ze ertoe doen, dat ze bijdragen aan het hogere doel, etc.

Vertrouwde kennis

Veel managers die doorgroeien hebben last van hun vakmanschap. Zij weten zoveel van de inhoud van het vak dat ze de neiging hebben zich te bemoeien met het werk van hun medewerkers. Natuurlijk is het verstandig daarin bij te staan als dat nodig is, maar in hun rol als manager is hun eigenlijke ‘werk’ ervoor te zorgen dat hun medewerkers het werk goed kunnen doen. Een manager is niet meer (direct) met zijn of haar oude vak bezig, maar veel meer met zijn of haar ‘mensen’. Die gedragscomponent is vaak niet het meest vertrouwde kennisgebied. Bij problemen manifesteert zich dan een bekende wetmatigheid: ‘bij moeilijkheden vallen mensen terug op het oudst geleerde gedrag’. Managers gaan inhoudelijk aan de slag, nemen het werk over en vergeten de medewerker. Als dat vaak gebeurt gelooft de manager zelf dat het werkelijk nodig is met de inhoud bezig te blijven. Anders loopt de ‘boel in de soep’. Gevolg: manager heel druk, medewerkers voelen zich dom en de situatie verbetert niet. Zo’n manager vergeet de juiste ‘voorzorgsmaatregelen te nemen en blijft daardoor reactief achter de feiten aanhollen.

Sprong vooruit

De grote puzzel is iedere medewerker voortdurend maximaal te laten presteren. Zover te krijgen dat ze zelf de moeilijke vraagstukken kunnen oplossen. Dat lukt alleen door omstandigheden en voorwaarden te scheppen die maken dat de kwaliteiten van iedere medewerker zo goed mogelijk worden aangewend. Investeren in vakopleidingen (competenties), maar ook in arbeidsomstandigheden, sfeer, betekenisgeving, uitdagingen bieden, heldere procedures, taken en rollen, etc. Een goede vraag die iedere manager zo af en toe aan de medewerkers zou moeten stellen is: ‘Wat heb je nodig om zo goed mogelijk te werken, hoe kan ik je daarbij helpen?’ Door goed te luisteren naar de antwoorden op deze vragen komt er heel wat werk op het bordje van de manager. Ander werk dan het vertrouwde inhoudelijke…..

Met een goede training op het ‘vak’ management leren managers op de juiste manier te handelen (communiceren, stimuleren, faciliteren, etc.) en daardoor te regelen dat hun medewerkers in staat zijn de organisatiedoelen op een prettige manier te realiseren. Door de omstandigheden ‘naar hun hand te zetten’ organiseren zij succes.

Symion verzorgt Management Development (MD-trajecten) precies op maat van uw organisatie. Meer informatie hierover vindt u hier: MD-programma.
Wilt u vrijblijvend eens in een gesprek verkennen wat maatwerk voor u kan betekenen, dan kunt u contact opnemen met Alex Janssen: 06 15063731, of Jan Boekestijn: 06 4426 4418.

Deel dit met je vrienden

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Gerelateerde blogposts