Management vraagt lef!

Een actueel voorbeeld

De huidige Corona crisis laat het, los van politieke voorkeur, nog weer eens goed zien: de keuzes die men maakt worden door een deel van de samenleving omarmd en door een ander deel sterk bekritiseerd.  

Bijvoorbeeld of de scholen nu wel of niet dicht moeten. Er móest een besluit genomen worden. In dit actuele voorbeeld koos men er aanvankelijk voor om de Universiteiten te sluiten, maar de basisscholen open te laten. Met dien verstande dat basisschool leiders zelf de keuze kunnen maken voor een regionaal passend afwijkend besluit.  Inmiddels weten we dat er een nieuw besluit is genomen gebaseerd op nieuwe informatie.

Die gang van zaken zegt naar mijn mening veel over mijn aanhef:

Management vraagt lef

Enerzijds moet je het durven om een besluit te nemen ook al is een deel van de betrokkenen het daar niet mee eens. Anderzijds vraagt het lef om een deel van het besluit te delegeren aan anderen. In dat geval moet je als manager dan ook de kaders scheppen om dat als schoolleider afwijkend te besluiten. Bijvoorbeeld door aan te geven dat je geen sancties, of ‘strafmaatregelen’ op zal leggen. Of om ouders niet te beboeten als zij hun kind thuis laten.  Het lef tonen om echt los te laten dus.

Jij als manager

Als manager in een organisatie is dat niet anders: je kunt het maar zelden iedereen maar de zin maken en het management zal zoveel mogelijk duidelijkheid moeten verschaffen en kaders moeten geven.

Dat dit vaak lastig is illustreert eerder genoemde voorbeeld des te meer. Bij een besluit spelen immers vaak veel meer aspecten een rol dan de mensen, die de gevolgen van het besluit moeten ondergaan, weten. Natuurlijk kun je er als manager voor kiezen om voor maximale transparantie te gaan, maar soms heb je daar de tijd niet voor. Dan hoop je maar dat de achterban voldoende vertrouwen in je heeft, om zich naar het genomen besluit te gaan gedragen. Dat is immers wel nodig, anders heeft het nemen van een besluit geen zin.

Samenvattend kom ik tot de volgende korte tips:

  • Toon lef bij het nemen van een besluit. Weet en accepteer dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken.
  • Bouw aan vertrouwen. Door constructief naar mensen te luisteren en te laten merken dat je hen gehoord hebt, zullen mensen jouw besluiten eerder accepteren.
  • Wees transparant als dat kan en duidelijk als dat moet.   
  • Delegeer verantwoordelijkheid en bied vrijheid binnen heldere kaders.

Bel me gerust als je hier eens over wilt sparren.

Deel dit met je vrienden

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Gerelateerde blogposts