Effectief stress te lijf!

Stress, een vriend, maar laat het geen vijand worden.

Stress en stressreacties zijn goed en per definitie niet ongezond!

Acute stress helpt mensen direct adequaat te reageren op plotselinge bijzondere omstandigheden (gevaren). Het lichaam heeft na deze actie echter tijd nodig om te herstellen. Indien er sprake is van langdurige en/of voortdurende stress, dan krijgt het lichaam niet voldoende tijd voor dat herstel. Er is dan sprake van disbalans tussen stressopbouw en afname. De positieve stress wordt ongezond en kan leiden tot allerlei fysieke en mentale klachten zoals:

 • Slapeloosheid
 • Depressie
 • Burn-out
 • Hart en vaatziekte
 • Toename van werkfouten
 • Lagere motivatie/productiviteit
 • Fysieke klachten
 • Kwaliteitsverlies werk
 • Slechter humeur/kort lontje
 • Afname flexibiliteit

Gevolg: een veel grotere kans op uitval wegens ziekte, afname productiviteit, werkplezier en ‘levensgeluk’. In de huidige situatie rond de maatregelen vanwege Corona, kampen veel organisaties met enorme drukte, zoals laboratoria, GGD’s, onderwijs, politie, alle zorgberoepen, met een enorme drukte. De politieke en maatschappelijke druk vergt veel van de organisaties en al hun medewerkers.

Het bijzondere gevolg: kortstondige daling van het ziekteverzuim!

In vergelijkbare situaties laat de praktijk vrijwel altijd zien dat door betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers eerst een daling ontstaat van ziekteverzuim. De ‘alle hands aan dek’ mentaliteit geeft iedereen een enorme boost. Iedereen ‘geeft’ zich maximaal. Alleen houdt niemand dat lang vol. Als de organisatie niet goed op de terugval anticipeert, slaat deze sfeer om. De aanhoudende werkdruk zal een ongekende piek in de ziekteverzuimcijfers opleveren.

Zoals gezegd, een beetje stress is goed en maakt alert en actief. Wanneer stress echter structureel wordt, kan er kwaliteits- en/of efficiëntie verlies en een grotere mate van uitval door ziekte ontstaan. Behalve de forse financiële consequenties zal dit ook leiden tot nóg meer werklast bij de overige medewerkers. Meer werk met nog minder mensen. Tijdelijke krachten inhuren kost veel als ze al beschikbaar zijn!

Volgens TNO bedragen verzuimkosten ca. € 400,- per medewerker per dag.

Maak uw medewerkers mentaal maar ook fysiek weerbaar. Zeker nu met de tweede Corona golf. Leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol en zijn een noodzakelijke schakel.

Iedereen kan vaardigheden aanleren om zijn/haar belastbaarheid te vergroten. Dit zijn zowel fysieke, sociale als mentale vaardigheden. Als deze vaardigheden effectief worden toegepast zal de weerbaarheid toenemen wat verzuimuitval helpt voorkomen.

 

Stressverzuimcurve

Bovenstaande grafiek geeft het normale patroon weer van het verzuim door toenemende stress vanwege extra werkzaamheden of drukte. 
Het aanbod van Symion is afgestemd op de fases in het proces, zodat er sprake is van maatwerk en een hoog rendement.

Het Symion stressmanagement programma in het kort:

Altijd vooraf: korte diagnostische enquête binnen organisatie.

Mede op basis van de uitkomst van de enquêtes bepalen we, samen met de opdrachtgever, welke aanpak en werkwijze we volgen, zoals workshop, persoonlijke begeleiding, etc. Het is dus altijd maatwerk, zoals:

Preventief:

 • Voorkomen en reguleren van werkdruk/werkstress
 • Signaleren en herkennen van werkdruk/werkstress
 • Communicatievaardigheden

Op tijd:

 • TMA, (Talent Motivatie Analyse) ken je persoonlijke drijfveren en talenten
 • Communicatievaardigheden
 • Training mentale en fysieke weerbaarheid
 • Hearthmath stressmeting
 • Leer zelfregie toe te passen en stimuleer je regelmogelijkheden

Laat:

 • Workshop bewustwording
 • Leer collectief werkdruk/werkstress bespreekbaar te maken
 • Werksfeer verbetering, teambuilding, effectief samenwerken
 • Insights workshop, breng persoonlijke- en teamdynamiek in kaart

Heel laat:

 • Plan van aanpak reductie ziekteverzuim
 • Verzuim begeleiding, re-integratie
 • Verzuimgesprekken, casemanagement
 • Organisatorische maatregelen

Voor extra informatie, overleg, of aanmelden kunt u contact opnemen met Symion via
055 - 3031430
U kunt ook rechtstreeks mobiel bellen, of een Whatsapp-bericht sturen naar:
06 - 4426 4418 (Jan Boekestijn)
06 - 1506 3731 (Alex Janssen)
06 - 2121 4390 (Eef Spies)