Crisis van de 36-jarige!

Op veel plekken in organisaties, maar ook tijdens trainingen krijg ik regelmatig de verzuchting ‘Ik heb wel gelijk, maar ik krijg het niet!’. Vaak zijn het jongvolwassenen die in een organisatie tegen allerlei bezwaren (‘Hebben we al zo vaak geprobeerd!’), oude gewoontes (‘Zo doen we dat nu eenmaal hier!’), of andere vormen van weerstand aanlopen. En, moet ik erkennen, vaak hebben ze inderdaad nog gelijk ook. Waarom krijgen ze het dan niet? Wat  zit daar achter.

Reis van de held

Voor een uitleg hiervan neem ik u mee in het model van Joseph Campbell, ‘De reis van de held’. Hij ontdekte uit de vele verhalen die hij als een uniform ontwikkelingspatroon van de mens. Dit patroon is uiteindelijk tot 12 stappen (fases) teruggebracht. Het vertelt het natuurlijke verloop van menselijke processen, plannen die we ondernemen, en onze persoonlijke groei. Manfred van Doorn heeft daar een therapeutische betekenis aan gegeven. In een mensenleven doorlopen we iedere twaalf jaar een cyclus van deze reis. Kenmerkend aan deze reis is dat we elke cyclus afsluiten met een crisis waarin we belangrijke lessen leren die we in de volgende cyclus meenemen. Het gelijk hebben en niet krijgen is precies de crisis van de derde cyclus.

12 fases

Laten we even kijken naar wat die twaalf fases van de reis zijn. Samengevat staan ze in de tekening hiernaast.

Met veel weglatingen geef ik hier een korte uitleg. De reis start met een proloog, een soort voorbewuste fase, waarin je pas achteraf doorhebt dat er wat stond te gebeuren. Dan komt de oproep, een vraag of wens om iets te gaan doen, of veranderen. Automatisch genereert dit weerstand waar je mee hebt te dealen. Hoe nu verder te gaan is reden om een mentor te vinden of raadplegen die je aanwijzingen geeft. Dan volgt in de selectie een eerste test, een try-out, die bij succes euforie oplevert (ster). Vervolgens kom je bij aarden weer met twee benen op de grond om bij de omslag te ontdekken dat je moeilijke beslissingen moet nemen, of ondergaan. Dit leidt tot de crisis in de dolkfase. Maar aan het eind van de tunnel gloort licht, volgt wederopstanding, omdat je nu precies weet waar het over gaat, of wat echt belangrijk is. Vervolgens geef je dit in het elixer door aan je omgeving en ben je klaar voor de volgende cyclus in je reis.

Persoonlijke ontwikkeling

De theorie leert dat mensen globaal iedere twaalf jaar zo’n (ontwikkelings)cyclus doorlopen. Dat betekent dus ook dat ze iedere twaalf jaar een crisis ervaren, waaruit ze waardevolle lessen (kunnen) meenemen voor de volgende cyclus.

De eerste cyclus is die van 0 tot 12 jaar. In deze cyclus gaat het vooral om voeding, borging en het spelenderwijs leren van alle basisvaardigheden. De crisis hier is die van het kind dat vindt dat het al groot genoeg is. Ik kan het wel alleen ……… ‘Ik heb mijn vader of moeder niet nodig!’

De tweede cyclus, van 12 tot 24 jaar kenmerkt zich door het ontdekken van je zelf in relatie tot anderen. Je gaat relaties aan, je voelt emoties en ontwikkelt je tot volwassenheid. De crisis is hier die van de adolescentie. We (her)kennen die allemaal wel. Het gaat hier echt over het losmaken van het ouderlijke gezin.

De derde cyclus verloopt van 24 tot 36. Dit is de cyclus waarnaar ik verwijs in de titel. De 24 jarige gaat de wijde wereld in, komt in een nieuwe (werk)omgeving terecht en moet zich daar staande houden, profileren. Hun onzekerheid, want alles is nieuw, gaan ze te lijf door zo veel mogelijk kennis te verzamelen. Dat is hun houvast. Ze komen net van school. Hebben de theorie nog vers in het geheugen en zijn van de jongste inzichten op de hoogte. Ze ‘weten’ veel en vertrouwen daarop. In hun werkomgeving komen deze jongeren collega’s tegen die al (veel) langer meelopen. Zij hebben posities in de organisatie die ze niet direct willen opgeven. Posities, of rollen die ze hebben vanwege hun bijdragen en verdiensten die ze eerder hebben geleverd. Dat geeft status. ‘En dan komt er zo’n jonge medewerker even vertellen hoe het allemaal beter kan!’ Vaak leidt dit tot weerstand, gedoe of verzet.

Om toch zijn punt te maken en aan zekerheid te winnen zullen veel jonge medewerkers zich nog meer gaan verdiepen op de inhoud. Zo vinden ze extra onderbouwing voor hun gelijk. En toch krijgen ze het niet. Nog meer kennis (gelijk) verzamelen leidt alleen maar tot dieper ingraven en meer frustratie. Wat te doen?

Vierde cyclus: samenwerken!

Voor het antwoord op de crisis van de 36-jarige moeten we kijken naar de volgende cyclus. Die van de 36 tot 48-jarige. In deze cyclus pas je het inzicht toe dat je hebt opgedaan in de crisis van de vorige cyclus. Alleen lukt het niet. Het gaat om ‘samenwerken’! Om resultaten te halen zal je met anderen een verbinding moeten aangaan. In deze cyclus gaat het erom dat je vaardigheden leert die maken dat je effectief in groepen leert werken. De uitspraak ‘Alleen ben je sneller, samen kom je verder!’ is hier echt van toepassing. Echter, samenwerken is moeilijk. Het betekent dat iedereen op elkaar moet afstemmen, dat je bewust bent van wat iedereen aan kwaliteiten inbrengt en hoe je die maximaal benut. Dan wordt samenwerken lucratief, effectief. Lukt dat samenwerken niet goed, dan kan terugval ontstaan. Misschien ga je toch weer proberen alleen iets voor elkaar te krijgen met misschien wel valkuilen als ‘macht inzetten’, of saboteren van processen. Uiteindelijk is dit een vruchteloze weg. De echte oplossing ligt altijd in het echt leren effectief samen te werken.

Bovendien neemt de complexiteit van vraagstukken steeds meer toe. Het lukt dan alleen multi-disciplinaire teams goed met dergelijke vraagstukken om te gaan. Reden te meer om voor samenwerken te kiezen.

Doorontwikkelen

Na deze vierde cyclus zijn er nog drie. Het voert in dit betoog te ver om deze verder uit te werken. Het is wel interessante materie dat inzichten biedt in ontwikkelingsprocessen. Ik vertel er graag meer over, naast hoe je snel tot effectief samenwerken kunt komen. Bel mij gerust op 06 44264418.

Jan Boekestijn

Deel dit met je vrienden

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Gerelateerde blogposts