CONSTRUCTIEF
‘ORGANISATIE ONTWIKKELEN’

 

‘Jaren geleden ben ik met mijn idee een bedrijf begonnen. Veel succes mee gehad! Flink gegroeid.
De laatste tijd neemt die groei af. Wat vroeger werkte, is nu vergeefs.
Hoe nu verder?’

Herken je onderstaand patroon ook?

Wat werkt nog wel? Hoe kom ik hier uit?

De ontwikkeling van iedere organisatie verloopt sprongsgewijs. Doorgroeien na een periode van stagnatie lukt beter wanneer het management ook doorgroeit in zijn of haar eigen ontwikkeling.

De groei van de organisatie houdt gelijke tred met die van de leidinggevenden. Ofwel, stagnatie van de groei van de organisatie zou een signaal moeten zijn voor de leiding om kritisch naar de ontwikkeling van de eigen managers te kijken…..

Wanneer u echt verschil wil maken, wordt het tijd voor het ALSO programma.

'Symion Coöperatie' & 'Samen Ondernemen'

‘Samen ondernemen’ en de ‘Symion Coöperatie’ volgen standaard de ALSO methodiek: Action Learning Samen Ondernemen.
Daarin staat toegepast leren centraal: ‘leren door te doen’ en ‘doen door te leren’.

Inhoudelijk verdiepen we o.a. op thema’s als klantgerichtheid en ondernemerschap. Dit leidt absoluut tot ontwikkeling van intern ondernemerschap bij alle medewerkers. Daarvan gaan ondernemingen ‘als vanzelf’ beter ondernemen.

Wil je jouw organisatie constructief doorontwikkelen? Neem contact met ons op.
Vanaf het eerste contact laten we je ervaren hoe constructief onze aanpak is. Of je dat bevalt is aan jou.

De organisatie ‘SAMEN ONDERNEMEN’  staat voor wat dit voor ons betekent: alle medewerkers leveren hun optimale bijdrage voor een excellente dienstverlening naar de afnemers.

‘Samen ondernemen’ biedt kort gezegd een klankbord op directie niveau.
Op directie niveau wordt adequaat in kaart gebracht wat binnen de organisatie goed werkt, maar ook waar absoluut verbeteringen nodig zijn. De vertaalslag naar de workshops wordt hier gemaakt, net als de afspraken met betrekking tot communicatie en procesmanagement.

Symion is een coöperatie waarin meerdere professionals hun expertises bundelen ten behoeve van de klant.

Symion zorgt voor de uitvoerende kant van het ontwikkelproces, waarvoor de basis is gelegd op directieniveau. In die uitvoerende kant wordt de in de praktijk bewezen ‘blended leervorm’ gehanteerd, een combinatie van online learning, klassikaal leren en met coaching on the job.

Samen helpen wij organisaties ontwikkelen in het kader van 'Ondernemen voor Brede Welvaart'.

Sociale innovatie ligt aan de basis voor het bereiken van deze Brede Welvaart.
Sociale innovatie krijgt naast technische innovatie meer en meer aandacht, zowel vanuit de overheid, als vanuit de SER. Niet alleen binnen Nederland, maar ook in Europees verband ziet men steeds meer de voordelen. Het zal ons niet verbazen als dat juist nu, ten gevolge van Corona nog meer naar de voorgrond komt. Onze aanpak voor constructief Organisatie-ontwikkelen sluit daar naadloos op aan.

Ondernemers die deze uitdaging oppakken ondersteunen wij door nauw met hen samen te werken. Met onze brede ervaring, frisse kijk en expertise op zowel ‘harde’ als ‘zachte’ aspecten helpen we u sociale innovatie snel in klinkende resultaten om te zetten.

Nogmaals, wil je jouw organisatie constructief doorontwikkelen? Neem contact met ons op. Ook wanneer je eerst meer informatie wilt.
Vanaf het eerste contact laten we je ervaren hoe constructief onze aanpak is. Of je dat bevalt, is aan jou.