Coaching

Toe aan een carrièrestap?
Verstoorde werk - privé balans?
Vastgelopen in je functie?
Dreigende reorganisatie?
Lukt het niet te doen wat je echt wilt?

Allemaal redenen om eens te sparren met een Symion-coach!

Ieder vraagstuk verdient immers de juiste expert.

Voorkom stagnaties, doorbreek impasses, breng beweging op gang.

Precies de goede Symion-coach voor uw vraagstuk.

Een Symion coach onderscheidt zich van andere coaches door:

 • jarenlange ervaring
 • in profit en non-profit organisaties
 • gecertificeerd en NOBCO geregistreerd
 • bewezen resultaat bij honderden coachees
 • gebruik van bewezen betrouwbare instrumenten 
 • snel zicht op het vraagstuk
 • veilige en vertrouwde setting
 • geen lange wachttijden, direct aan de slag
 • activerende methode
 • marktconforme tarieven
 • waar mogelijk gebruik van subsidie (bijv. Ontwikkeladvies)

Wij kiezen voor precies de goede aanpak, afgestemd op uw situatie.

Mogelijke vormen van coaching die we kunnen inzetten.

 
Loopbaan begeleiding of loopbaan oriëntatie
Hiermee helpen we de coachee om helderheid over zijn of haar (werk-)toekomst te krijgen, zodat hij of zij met overtuiging vervolgstappen voor carrière planning kan maken. Bijvoorbeeld na ontslag, ziekte, bij her-intreding, of om door te kunnen groeien.
Business coaching 
De coach helpt de coachee om de beste aanpak bij een bedrijfsmatig vraagstuk te vinden. De coach spreekt de coachee respectvol tegen om de coachee te helpen het juiste inzicht te krijgen. 

Re-integratie 1e spoor

Persoonlijke begeleiding van iemand die langdurig ziek is. De coach helpt de coachee weerbaarder te worden en weer voldoende opgewassen te zijn om het werk gaandeweg weer te kunnen oppakken.
Re-integratie 2e spoor 
Persoonlijke begeleiding van iemand die langer dan een jaar ziek is. Doel is allereerst de coachee weerbaar te maken voor een succesvolle terugkeer. Als dat onmogelijk blijkt, begeleidt de coach de coachee naar een andere werkgever (zie outplacement begeleiding).
 
Burn-out begeleiding 
Een burn-out ontstaat wanneer te lang te veel van iemand wordt gevraagd. De energie is volledig op en het lukt niet meer om te herstellen. De persoonlijke begeleiding van iemand met een is er op gericht te ontdekken wat de oorzaak was en wat de coachee kan doen om deze oorzaken weg te nemen en/of er gezond mee om te gaan. 
Outplacement begeleiding
Persoonlijke begeleiding van iemand die zijn of haar werk kwijt is, of kwijt zal raken. Doel is de coachee te helpen zich sterk te profileren en te helpen bij het sollicitatie proces om een passende nieuwe baan te vinden.
Teamcoaching 
Aandachtspunt bij deze vorm van coachen is het team. Hoe verloopt de samenwerking en wat is de effectiviteit? De coach leert de teamleden hun afzonderlijke talenten te (her)kennen en op een juiste wijze in te zetten om de teameffectiviteit te vergroten. Daarnaast gaat het om het versterken de onderlinge relatie, de communicatie, het vertrouwen en respect naar elkaar.
Stresscoaching 
Wanneer je veel en/of vaak stress ervaart, is het verstandig hier iets aan te doen. De coach helpt je de veroorzakers van stress te vinden en te veranderen. Bovendien leer je effectief je ervaren stress te verminderen door effectieve technieken. Uiteindelijk helpt je dit de juiste balans te vinden en te houden.
Personal coaching

Bij deze vorm van coaching helpt de coach je bij meer persoonlijke vraagstukken. Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe wordt ik gelukkig? Samen met de coach onderzoek je dergelijke (levens)vragen en krijg je antwoorden die je dichter bij jezelf brengen.

Sparring partner 

De coach fungeert als sparring partner van mensen in leidinggevende functies. Vaak moeten zij beslissingen nemen over complexe situaties met een grote impact. De coach helpt door (kritisch) mee te denken om eventuele vraagstukken beter of doordachter aan te pakken. De coachee kan ad-hoc een beroep op de coach doen of zij kunnen elkaar regelmatig zien, bijv. een keer per maand.

 

Bij veel van onze coachvormen maken we eventueel gebruik van een assessment. De uitkomst van dit assessment geeft een duidelijk en objectief beeld van diepere drijfveren, talenten en competenties van de coachee.

Wij geloven in echt contact met een kopje koffie of thee. We zien onze klanten graag in de ogen. We willen weten wat we aan elkaar hebben. Ook in het werk zelf is dat een belangrijk uitgangspunt. We verdiepen ons daarmee in jou als coachee. Op die manier krijgen we een goed en zo volledig mogelijk beeld van wat er speelt en nodig is.

Dat gaat het gemakkelijkst door fysieke bijeenkomsten. Wanneer dat niet mogelijk is kunnen we ook ‘op afstand’ werken via een beeldverbinding. We hebben daar inmiddels erg positieve ervaringen mee.

Ter introductie maak je hieronder kennis met enkele van onze coaches:

Jan Boekestijn

06 4426 4418

Zorgt dat je ‘vrij’ en bekwaam jezelf kunt zijn. 

Jan is gedragswetenschapper en heeft veel ‘levenservaring’. Hij ziet snel (verborgen) talenten, drijfveren en verlangens. Maar ook hoe die ‘gevangen’ zitten en onvoldoende tot hun recht komen. Samen met de coachee weet hij de patronen en automatismes te ontrafelen en om te buigen. Eventuele belemmeringen weet hij om te buigen tot bereikbare mogelijkheden. Wat iemand tot dan als ‘last’ ervaart, wordt daardoor ‘bagage’ voor de toekomst. 

Alex Janssen

06 1506 3731

Verbetert de samenwerking van professionals. 

Alex is een resultaatgerichte verbinder. Hij weet mensen te stimuleren om maximaal in hun kracht te gaan staan. Bovendien stimuleert hij hen om succesvol samen te werken. 

Hij heeft een rijke ervaring als manager in verschillende organisaties. Alex heeft diverse bedrijven geleid en daar gewenste verandering tot stand gebracht. 

Alberto Tiehuis

06 1992 5279

Zorgt voor een transparant en resultaat coachingstraject 

Alberto is een (loopbaan)coach wiens aanpak concreet, realistisch, effectief en resultaatgericht is. Hierbij staat de coachingsvraag centraal. Hij werkt met gevalideerde coachingsmodellen en past zijn werkwijze aan aan de hulpvraag van de cliënt. Samen met de client legt hij het traject af, waarbij de client zoveel mogelijk de regie krijgt over te maken keuzes en te nemen acties. Alberto was jaren eindverantwoordelijk in verschillende HR-afdelingen en is sinds 2005 ook als coach werkzaam.

De goede keus voor een resultaatgericht coachingstraject

U kunt ook een van de medewerkers hierboven rechtstreeks telefonisch benaderen, of met een Whatsapp bericht.  Of bel het algemene nummer en leg uw vraag daar voor: 055 – 503 14 30

Blijf ook in beweging

Ontwikkel jezelf, vind je bestemming, leer je kwaliteiten kennen en effectief inzetten........