ALSO: Action learning Samen Ondernemen

Dat de wereld in verandering is behoeft geen betoog. Steeds meer mensen ontdekken dat we alleen samen tot wezenlijke oplossingen kunnen komen. Samen ondernemen vraagt om een betere onderlinge samenwerking en meer intern ondernemerschap.
Verschillende innovatieve bedrijven pasten reeds hun organisatie aan. Dankzij in-company projecten is de action learning aanpak vastgelegd in een leidraad met actiemodules. Een goed voorbeeld om van te leren door slim af te kijken hoe voorgangers het deden.

De leidraad met modules
De opgedane expertise bij eerdere projecten is samen met de betrokken medewerkers vastgelegd in een leidraad met actiemodules. In het schema ziet u de 10 kernmodules op volgorde weergegeven.
Dankzij de nummering is ook de samenhang tussen de verschillende modules zichtbaar.
Het geeft op een praktische wijze weer welke stappen er wel of niet nodig zijn om een gewenste vernieuwing te realiseren op het gebied van bijvoorbeeld samenwerking en intern ondernemerschap.
Het eerste punt in het afgebeelde schema geeft aan dat elke strategische verbetering of verandering begint bij de leiding. Bij alle projecten neemt daarom de directie en/of het managementteam de tijd om dit zorgvuldig samen te bespreken. Een gerichte workshop onder externe begeleiding is hierbij een effectieve aanpak.

Action Learning Samen Ondernemen
Dankzij de projecten bij innovatieve bedrijven is praktische kennis en ervaring opgedaan hoe een organisatie zich klantgerichter kan ontwikkelen. Veel van deze projecten hadden een opzet ‘Samen van Goed naar Beter’. Door de huidige situatie als ‘goed` te beschouwen ontstaat er een optimaal draagvlak voor een nieuwe gemeenschappelijke uitdaging. Zodat iedereen bereid is om samen met collega`s de gewenste verbeteringen of veranderingen in zijn werkomgeving te realiseren.
Gedurende vooraf goed doordachte ‘action learning’ trajecten voeren de medewerkers onder interne en externe begeleiding de gewenste verbeteringen en veranderingen door. Action learning betekent hier: samen al lerende werken of al werkende leren.

De eerste stappen
Het belangrijkste kenmerk van een succesvolle aanpak is dat de leiding op een overtuigende manier het voortouw neemt. In de leidraad staat daarom (klantgericht) leiderschap met stip op de eerste plaats.
Op de tweede plaats staat een heldere visie en doelstelling. Door aan te geven waarom een strategische verandering nodig is, weten mensen wat er van hen verwacht wordt en hoe dit moet worden opgepakt. In de praktijk blijkt dat veel medewerkers moeite hebben met het begrijpen van deze visie. Mislukkingen en onnodige frustraties zijn vaak het gevolg.
‘Samen van Goed naar Beter’ veranderen doe je op basis van openheid en onderling vertrouwen. Iedereen zal uiteindelijk moeten begrijpen wat het gemeenschappelijk doel is en wat ieders rol is in het geheel. Het is inderdaad best wel heftig om het eigen gedrag of de werkcultuur te veranderen. Maar samen sta je sterk!

Onze bijdrage
In dit artikel beperken wij ons tot de geschetste start van een verbeterproject. Graag willen wij naar uw verhaal luisteren als u uw organisatie op een win/win basis wilt verbeteren. Ook kunnen we u dan aangeven of dit programma past bij uw bedrijf. En toelichten waarom het zo succesvol is en de klanttevredenheid verbetert. Het programma leent zich ook voor het ontwikkelen van new business op het gebied van service, customer service, ontzorging en excellente dienstverlening.
Op de website samenondernemen.nl vindt u aanvullende informatie over dit programma als onderdeel van het totaalpakket van Symion.

Deel dit met je vrienden

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Gerelateerde blogposts