Focus op de samenwerken.

Iedere ondernemer en iedere organisatie staat voortdurend voor hetzelfde vraagstuk: hoe krijg en behoud ik een goede positie in de markt, minimaliseer ik de kosten en maximaliseer ik de opbrengsten? Wat kan ik doen? Aan welke knoppen kan ik draaien?

Management

Organisatie

Medewerkers

In de samenhang schuilt de kracht!

Organisatie

Aspecten die de organisatie helpen optimaliseren zijn o.a.:

 • Marktpositie
 • Organisatiestructuur
 • Processen
 • Planning & control
 • Financiële structuur
 • Personele structuur
 • Informatie structuur

Management

Aspecten die het management (leidinggeven) helpen optimaliseren zijn o.a.:

 • Stijl van leidinggeven
 • Beslissingsvaardigheden
 • Strategisch vermogen
 • Verbinden strategie en operationele processen
 • Invloed op bedrijfsvoering
 • Relatie tussen persoonlijkheid en rol
 • ‘Mens’-vaardigheden
 • Verhouding macht – gezag

Medewerkers

Aspecten die helpen het beste uit medewerkers te halen zijn o.a.:

 • Juiste mens op de juiste plaats
 • Competentieprofielen
 • Ontwikkeling en scholing
 • Drijfveren en talenten
 • Relatie tussen persoonlijkheid en rol
 • Match tussen ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘moeten’
 • Potentieontwikkeling
 • Motivatoren

Er zijn altijd meerdere mogelijkheden die kunnen dienen als aangrijpingspunt, als start voor een algehele ontwikkeling. Of je nu begint met het management, de medewerkers, of met de organisatie, het heeft altijd gevolgen voor alle drie. Het is dan ook cruciaal de samenhang tussen deze drie te zien en te gebruiken om een maximaal effect te bereiken van investeringen op dit gebied.

Onze jarenlange ervaring en expertise helpt ons snel de juiste ingang te vinden en interventies uit te voeren die direct effect sorteren tegen lage kosten. Bij deze interventies zoeken we altijd naar de juiste samenhang tussen deze drie aspecten: bijvoorbeeld het coachen van leidinggevenden, gecombineerd met het trainen van medewerkers op een specifieke competentie, gelijktijdig met het verbeteren van primaire processen.

Wij vinden, samen met u, de ideale weg naar ‘steeds beter’.

Mogelijke interventies op de drie factoren

Management:

 • Uitvoeren van een MD-programma
 • Executive coaching
 • Business coaching
 • Trainingen leiderschap (operationeel, tactisch, strategisch, project)
 • Teambuilding
 • Efficiënt/effectief vergaderen
 • Beslissingsvaardigheden ontwikkelen
 • Training persoonlijke effectiviteit
 • Trainingen communicatievaardigheden
 • Trainingen functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren
 • Assessments
 • Etc.

Organisatie:

 • Financiële doorlichting
 • Efficiëntie-analyse van belangrijkste processen
 • Actualiseren functiebeschrijvingen en competentieprofielen
 • Opzetten van personeelsgesprekscyclus
 • Operationaliseren van de P&C cyclus
 • Uitvoeren van een marktonderzoek
 • Etc.

Medewerkers:

 • Competentietrainingen
 • TMA-analyse
 • Coaching
 • Vaardigheidstrainingen
 • Teambuilding
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Talentontwikkeling
 • Loopbaanbegeleiding
 • Outplacementbegeleiding
 • Training samenwerkingsvaardigheden
 • Etc.